QR

ENG. At Clos de l’Obac we consider the traceability of our wines essential as well as guarantee to our customers that the bottles purchased have been kept in optimal conditions. This label with the QR code is the proof of the origin of the bottle and guarantees that it has been extracted from our wine library on the date it appears on it. 

CAT. A Clos de l’Obac considerem fonamental la traçabilitat dels nostres vins i garantir als nostres clients que les ampolles que adquireixen han estat conservades en ópitmes  condicions. L’etiqueta amb el codi QR que té al seu davant és la prova d’origen de l’ampolla i li garanteix que aquesta ha estat extreta de la nostra llibreria de vins en la data que apareix en aquesta.

ESP.  En Clos de l’Obac consideramos fundamental la trazabilidad de nuestros vinos y garantizar a nuestros clientes que las botellas que adquieren han sido conservadas en optimas condiciones. La etiqueta con el código QR que tiene delante de usted es la prueba de origen de la botella y le garantiza que esta ha sido extraída de nuestra librería de vinos en la fecha que aparece en la misma. 

(+34) 977 839 276  (+34) 650 823 216 / info@obac.es - visits@obac.es